ییمر (YİMER) در کمیسیون حقوق پناهندگان مجلس ملی کبیر ترکیه

ییمر (YİMER) در کمیسیون حقوق پناهندگان مجلس ملی کبیر ترکیه

ییمر (YİMER) در کمیسیون حقوق پناهندگان مجلس ملی کبیر ترکیه بازدید از مرکز ییمر 157 توسط کمیسیون حقوق پناهندگان مجلس ملی کبیر ترکیه؛ کمیسیون حقوق پناهندگان مجلس ملی کبیر ترکیه در تاریخ 7 آوریل 2016 از مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی (ییمر 157) بازدید کرد.

هیئت متشکل از رییس کمیسیون بررسی حقوق بشر مجلس ملی کبیر ترکیه مصطفی ینراوغلو، رییس کمیسیون حقوق پناهندگان آتای اوسلو، نماینده مردم آنکارا شنال ساری حان، نماینده مردم قونیه دکتر لیلا شاهین اوستا، نماینده مردم عثمانیه دکتر روحی ارسوی و نماینده مردم ساکاریا علی احسان یاووز حضور داشتند که توسط نایب رییس ریاست کل اداره مهاجرت، صالح بیچاک مورد استقبال قرار گرفتند.

هیئت به هنگام انجام بررسی ها در مرکز ییمر 15 با هدف مشاهده سرعت پاسخگویی با 157 تماس گرفته و پس از انتخاب زبان مورد نظر در مدت 2 ثانیه به اپراتور مربوطه وصل شد و این موضوع مورد تقدیر و تشویق هیئت قرا گرفت.

ر گزارش ارایه شده به هیئت توسط ییمر که برای مسایل و مشکلات مربوطه به میزان 97% راه حل ارایه می کند، علاوه بر ییمر در رابطه با اداره کل مهاجرت، تفاهم نامه بازگرداندن مهاجرین و طرح 4 آوریل نیز اطلاع رسانی شد.

اطلاعات مربوطه در این زمینه که خط 157 در سال 2005 با هدف کمک رسانی سریع به متضررین تجارت انسان آغاز به فعالیت نموده و حوزه خدمات آن بعدا توسط اداره مهاجرت گسترش یافته و در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته در 6 زبان به کلیه اتباع خارجی ارایه خدمات می نماید، به هیئت داده شده و سپس به سوالات اعضای هیئت نیز پاسخ داده شد.

ییمر روزانه با پاسخگویی به بیش از 3000 تماس تلفنی به عنوان مرکز پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات اتباع خارجی ارایه خدمت می نماید و از تاریخ تاسیس تا به حال در عملیات نجات 6180 نفر که به هنگام مهاجرت به جزایر یونان در میان آبها به دام افتاده بودند، نقشی فعال داشته است. هیئت میهمان با اطلاع از این موضوع بر اهمیت کار انجام یافته تاکید کرده و از این خدمات تقدیر و تشکر کرد.