ییمر 157 در نشست جهانی بشر دوستانه

ییمر 157 در نشست جهانی بشر دوستانه

ییمر 157 در نشست جهانی بشر دوستانه ییمر 157 در نشست جهانی بشر دوستانه؛ غرفه ییمر 157 در اولین اجلاس نشست جهانی بشر دوستانه که از سوی سازمان ملل در تاریخ های 23 الی 24 می سال 2016 و با پشتیبانی های مقام ریاست جمهوری برگزار گردید، افتتاح شد.

در نشستی که ریاست اداره کل مهاجرت نیز در آن حضور داشت، روسای جمهور و نمایندگان بسیاری از کشورها و همچنین مقامات بلند پایه بسیاری از نهادها و سازمان های بین المللی شرکت کردند.

در اولین روز اجلاس، ریاست کل اداره مهاجرت، آقای آتیلا توروس در نشستی ویژه با عنوان "مهاجرت حرکات انسانی" ایراد سخنرانی نموده و در رابطه مدیریت مهاجرت اطلاع رسانی نمود. در روز دوم نیز در قالب برنامه های جنبی پانلی با عنوان " وضعیت حقوقی اتباع سوری حاضر در ترکیه و حقوق و خدمات ارایه شده به اتباع سوری" برگزار شد.

غرفه ییمر 157 نیز که در محل نمایشگاه اجلاس افتتاح شده بود، مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.