۳۹. ماراتن استانبول

۳۹. ماراتن استانبول

در سی و نهمین دوره ی ماراتن استانبول که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه)12 نوامبر) برگزار گردید، به عنوان مدیریت کل اداره ی مهاجرت حضور به هم رساندیم. امسال در ماراتن استانبول «با عنوان براي كودكان بدو» ، ما هم براي كودكان جهان ، با شعار براي مهاجرين بدو Run For Migrants شركت كرديم.

وکیل مدیر کل جناب آقای عبدالله ایاز، دستیار مدیر کل جناب آقای گوکچه اوک، روسای ادارات جناب آقای اوندر باکان، جناب آقای هارون باشی بویوک، جناب آقای آیدین کسکین کادی اوغلو، هماهنگ کننده مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی) (Yimer کادیر اکبولوت و در سازمان مدیریت کل اداره ی مهاجرت به عنوان همکار با فرزندان مهاجرمان روزی پرشور را سپری کردیم.

به منظور آگاهی افزایی درباره ی مشکل مهاجرت ، با مهاجران که در ترکیه زندگی می کنند دویدیم.

هم برای جلب توجه نسبت به پدیده ی مهاجرت و هم با هدف تاکید و آگاهی افزایی نسبت به گوناگونی مهاجرت در افکار عمومی/پندار همگانی، برای کودکان مهاجری که اکیپ ما می دویدند، شخصیت کارتونی «مویو» (Muyu) نیز آنها را همراهی کرد.

وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی سرکار خانم فاطما بتول سایان کایا یک مدتی ما را همراهی نمود و حمایت هایش ما را بسیار خرسند کرد.