۳۹. ماراتن استانبول

۳۹. ماراتن استانبول

در سی و نهمین دوره ی ماراتن استانبول که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه)12 نوامبر) برگزار گردید، به عنوان مدیریت کل اداره ی مهاجرت حضور به هم رساندیم. امسال در ماراتن استانبول «با عنوان براي كودكان بدو» ، ما هم براي كودكان جهان ، با شعار براي مهاجرين بدو Run For Migrants شركت كرديم.

همراه با نایب ریئس اداره کل مهاجرت جناب آقای عبدالله ایاز، معاون مدیر کل سرکار خانم گوچه اوک، رئیس بخش های سازمان جناب آقای آیدین کسکین اوغلو، جناب آقای هارون باشی بویوک و جناب آقای اوندر باکان که در ساختار اداره کل مهاجرت بعنوان همکاران ما هستند و کودکان مهاجر روزی بسیار شادی را سپری نمودیم...

به منظور آگاهی افزایی درباره ی مشکل مهاجرت ، با مهاجران که در ترکیه زندگی می کنند دویدیم.

هم برای جلب توجه نسبت به پدیده ی مهاجرت و هم با هدف تاکید و آگاهی افزایی نسبت به گوناگونی مهاجرت در افکار عمومی/پندار همگانی، برای کودکان مهاجری که اکیپ ما می دویدند، شخصیت کارتونی «مویو» (Muyu) نیز آنها را همراهی کرد.

وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی سرکار خانم فاطما بتول سایان کایا یک مدتی ما را همراهی نمود و حمایت هایش ما را بسیار خرسند کرد.