اخبار اخبار
GENEL MÜDÜR VEKİLİMİZ 30 TEMMUZ DOLAYISIYLA RÖPORTAJ VERDİ
بازگشت YİMER 157 از لندن همراه با جوایز
۳۹. ماراتن استانبول
ییمر 157 در نشست جهانی بشر دوستانه

مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی (YİMER 157)

157 که به عنوان خط ارتباطی فوق العاده در ماه می سال 2005 با هدف کمک به متضررین تجارت انسان آغاز به کار کرد، در تاریخ 20 آگوست سال 2015 با قرار گرفتن در زیرمجموعه اداره کل مهاجرت دامنه خدمات خود را گسترش داده و با نام مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی (YİMER 157) شروع به فعالیت نمود.

YİMER که به چهار زبان ترکی، انگلیسی، روسی و عربی ارائه خدمت می نمود از تاریخ 1 آوریل سال 2016 با افزودن دو زبان آلمانی و فارسی به 6 زبان ارایه خدمات می نماید.

YİMER 157علاوه بر پاسخگویی به کلیه سوالات اتباع خارجی در زمینه ویزا، اجازه اقامت، حمایت موقت و حمایت بین المللی به عنوان خط اطلاع رسانی و خط کمک رسانی به متضررین تجارت انسان به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته بدون وقفه ارایه خدمت نموده و زندگی انسان ها را نجات می دهد.

YİMER 157 که جهت دریافت "اطلاعات کامل، سریع و مطمئن" هم از داخل و هم از خارج کشور قابل دسترسی می باشد در نظر دارد مرجع شماره یک پاسخگویی به سوالات و مشکلات اتباع خارجی باشد.

ما بین تاریخهای 20.08.2015 - 16.09.2018 از 307 تماس اضطراری زندگی 9097 نفرنجات داده شده است