اجازه اقامت

آیا برای فرزندم نیاز به گرفتن مجوز اقامت خانوادگی می باشد؟

اگر فرزند خارجی حمایت کننده و یا همسر خارجی او و یا حتی 18 سالش را پر کرده باشد برای فرزند وابسته حمایت کننده و همسر خارجی حمایت کننده برای مجوز اقامت خانوادگی درخواست باید ارائه بدهند.

نقض مجوز اقامت ویا ویزا انجام دادم. چه مبلغی باید جریمه پرداخت کنم؟

.اطلاعات مربوط به جریمه های مادی را می توانید از اداره امنیت دروازهای مرزی کسب نمایید.

جهت گرفتن مجوز اقامت در بانک ها چه مبلغی باید موجود باشد؟

در مجوز اقامت کو تاه مدت و خانوادگی اگر اداره متقاضی اطلاعات و برگه نباشد, بیان فرد خارجی کافی می باشد. در ثبت نام برای اجازه اقامت خانوادگی، علاوه بر اینکه درآمد فرد حمایت کننده به ازای هر یک از افراد خانواده نباید کمتر از یک سوم پایه حقوق رایج باشد، در عین حال کل درآمد فرد حمایت کننده نباید کمتر از پایه حقوق رایج باشد. در تثبیت در آمد منظم و کافی همانطور که در آمد شما از مقدار حداقل حقوق مورد قبول قرار می گیرد, مواردی مانند وجود ملکی که منبع در آمدی است ,وجود مبلغ کافی در حساب بانکی جهت امرار معاش نبز مورد قبول می باشد.

در طول مدت زمان کنونی ام تغییر آدرس صورت گرفته چه روندی را باید در پیش بگیرم؟در صورتی که این آدرس در شهر دیگری باشد آیا مجوز اقامتم ابطال می گردد؟

خارجی هایی که محل سکونت خود را از استانی که مجوز اقامت خود را گرفته اند به استان دیگری انتقال می دهند,باید حداکثر تا بیست روز کاری جهت گرفتن مجوز اقامت جدید در راستای اقامت در استانی که نقل مکان کرده اند در خواست ارائه بدهند.در این روند اگر نوع مجوز اقامت تغییر نمی کند همراه با صدور برگه مجوز اقامت جدید, دوباره هزینه ای جهت مدت زمانی که هزینه آن پرداخت شده است تعلق نمی گیرد. اگر آدرس اقامتگاهی خود را در محدوده مرزهای استانی که در حال اقامت هستید به آدرس دیگری تغییر داده اید اطلاع رسانی در عرض 20 روز کاری به اداره مهاجرت استان محل سکونت جدید خود کافی خواهد بود.در این حالت مجوز اقامت جدید صادر نخواهد شد و به واسطه برگه مجوز اقامت موجود خود می توانید در کشور اقامت خود را ادامه دهید.

مجوز اقامت کوتاه مدت برای چه مدتی داده می شود؟

.مجوز اقامت کوتاه مدت حداکثر به شکل دو ساله صادر می گردد. در صدور مجوز اقامت ,تعیین مدت زمان آن مرجع تصمیم گیرنده اداره مهاجرت می باشد.

برای افرادی که در قایف اقامت می کنند ایا نوع دیگری از مجوز اقامت وجود دارد؟

نخیر چنین نوعی از مجوز اقامت وجود ندارد.برای اقامت کوتاه مدت (افرادی که با هدف گردشگری (توریستی ) تشریف می آورند.)می توانید در خواست ارائه دهید

در مرحله ارزیابی مجوز اقامت آیا ممکن می باشد خارج از کشور به سر ببرم؟

برای افرادی که جهت مجوز اقامت برای بار اول درخواست ارائه می دهند برگه مراجعه از طرف اداره مهاجرت استانی صادر می گردد.در درخواست های تمدید برگه مراجعه به شکل اتوماتیک از طرف سیستم تنظیم می گردد. این برگه باید توسط مدیریت اداره مهاجرت استانی مورد تایید قرار گیرد. خارجی که مقدار هزینه مشخص شده در برگه معافیت از هزینه ، بدون این که منتظر نتیجه می باشند با در دست داشتن قبض پرداخت هزینه، برگه مراجعه می توانند به دفعات به مدت 15 روز از کشور خارج گردند.

.آیا دو فرد خارجی متاهل می توانند مجوز اقامت خانوادگی درخواست ارائه دهند؟ در سیستم گزینه ای وجود ندارد.

در صورتی که دو فرد خارجی متاهل خواهان ارائه درخواست مجوز اقامت خانوادگی می باشند (به شرط این که در کشورمان یک سال به واسطه یک مجوز اقامت اقامت کرده و یا دارا بودن مجوز کار) بر اساس این که یکی از افراد خارجی حمایت کننده فرد دیگر می شود, امکان صدور مجوز اقامت خانوادگی برای این دو فرد خارجی وجود ندارد.

در سیستم اقامت الکترونیکی، قسمت اطلاعات بیمه درمانی را چگونه پر کنم؟

در ثبت نام مجوز اقلمت کوتاه مدت و اقامت تحصیلی ، گزینه "افرادی که زیر 18 سال و بالای 65 سال می باشند " را باید انتخاب شود .در مجوز اقامت خانوادگی از شروط لازم این است که حمایت کننده دارای بیمه تامین اجتماعی که تمام افراد خانواده را تحت پوشش قرار می دهد باشد. صدور مجوز اقامت بلند مدت برای افراد زیر 18 سال ممکن نمی باشد .در مورد مجوز اقامت بلند مدت جهت افراد بالای 65 سال فراهم نمودن برگه ای دال بر عدم امکان بیمه نمودن کافی خواهد بود.

در کلاس های زبان ترکی ثبت نام کردم . در راستای گرفتن مجوز اقامت چه پروسه ای را باید طی کنم؟

.در صورت دوره آموزش زبان ترکی ثبت نام کردید می توانید برای اقامت کوتاه مدت ثبت نام نمایید و این مجوز اقامت حد اکثر دو بار داده می گردد. افرادی که توسط دانشگاه مطبوع برای آموزش زبان ترکی اعزام می شوند. برای آنها اقامت تحصیلی تنظیم می گردد.

افرادی که جهت دوره ابتدایی و راهنمایی آموزش خواهند دید در راستای گرفتن مجوز اقامت چه پروسه ای را باید طی کنم؟

کودکان افراد خارجی که به واسطه مجوز اقامت خانوادگی در کشورمان اقامت می کنند داری حق تحصیل می باشند. این افراد خارجی نیاز به گرفتن مجوز اقامت دیگری ندارند.در در خواست های مجوز اقامت کودکانی که زیر 18 سال می باشند و پدر و مادر همراه آنها نمی باشد و مجوز اقامت دانشجویی خواهند گرفت, در هر صورت برگه موافقت, برگه تولد و برگه تعهد تقاضا می گردد.همچنین شرط ویزای متناسب با هدف از افراد خارجی که خواهان تحصیل در سطوح ابتدایی و آموزش متوسطه هستند همچنان وجود دارد.از طرف دیگر مجوزهای اقامتی که در این چهارچوب صادر می شود از شروع سال تحصیلی تا شروع سال تحصیلی دیگر به شکل یک ساله تنظیم می گردد.

به مدت 2 سال در دانشگاه ..... آموزش دیدم. بعدا در دانشگاه ... قبول شدم.- انتقالی گرفتم.چه روندی را باید در پیش بگیرم؟

اگر فرد در همان سازمان آموزشی دانشگاه و یا به هنگام تغییر رشته بین دوران دانشجویی با قید اطلاع دادن فصله نیندازد مجوز اقامتش باطل نمی گردد.

هزینه مجوز اقامت و کارت اقامت را چه زمانی باید پرداخت کنم؟

.در درخواست های مجوز اقامت برای بار اول, درخواست های انتقالی و در درخواست های تمدیدی که سیستم به طرف وقت مصاحبه هدایت می کند هزینه مجوز اقامت و کارت اقامت قبل از تاریخ مصاحبه باید پرداخت گردد.در صورتی که در تمدید مجوز اقامت سیستم به طرف وقت مصاحبه هدایت نکرده باشد هزینه های مربوطه قبل از پست کردن مدارک باید پرداخت گردد.

?جهت مجوز اقامت در خواست ارائه دادم برای گرفتن وقت مصاحبه هزینه پرداخت خواهم کرد

نخیر ارائه درخواست ها و تعیین وقت مصاحبه از طریق وب سایت انجام می گیرد .جهت تهیه وقت مصاحبه هر گونه هزینه ای خواسته نمی شود و به شکل رایگان می باشد.

آیا می توانم ارائه در خواست مجوز اقامت را به طور شخصی و یا به واسطه شرکت ها انجام دهم؟

.به اطلاع می رساند این اداره در رابطه با امور مربوط به اتباع خارجی با اشخاص ثالث حقیقی و یا حقوقی همکاری ندارد. اما اخیرا به دلیل افزایش میزان اوراق جعلی ارایه شده به اداره های مهاجرت در ثبت نام های انجام شده، مشخص گردیده است بیشتر این ثبت نام ها از طریق افراد و یا شرکت هایی که در مقابل دریافت دستمزد اقدام به تنظیم ثبت نام می نمایند به ثبت رسیده است. لطفا امور ثبت نام خود را شخصا انجام داده و به افراد غیر اعتماد نفرمایید.

اگردر روز مصاحبه در اداره مهاجرت استان شرکت نکنم هر گونه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

در خواست شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.بنابرین اگر ارائه درخواست برای بار اول انجام داده اید به علت نغض ویزا, اگر جهت تمدید مجوز اقامت اقدام کرده اید به علت نغض مجوز اقامت در حق شما پیگرد خواهد داشت.

در صورت تقبل هزینه های مربوط به امرار معاش,مسکن و یا سلامتی در طول مدت زمان مجوز اقامت توسط سازمان های دولتی , در در خواست مجوز اقامت چه کاری باید انجام دهم؟

مدارک مرتبط با اقامت در کشورمان که به واسطه سازمان دولتی می باشد باید به اداره مهاجرت تحویل داده شود.

در حالی که دارای مجوز اقامت بودم به خارج از کشور رفتم آیا جهت مجوز اقامت می توانم از خارج از کشور درخواست ارائه دهم؟

هنوز درخواست های مجوز اقامت از خارج کشور مورد قبول واقع نمی گردد.افرادی که مدت زمان مجوز اقامت آنها در طول مدت زمانی که در خارج از کشور به سر می برند, به اتمام رسیده باشد در راستای پروسه های قانونی پس از ورود به کشورمان از طریق فضای الکترونیکی می توانند به مجوز اقامت درخواست ارائه دهند.

حمایت موقت

افراد خارجی تحت حمایت موقت در صورتی که تمایل به تغییر دادن استان اقامتی خود داشته باشند چه روندی را باید در پیش بگیرند؟

در صورتی که افراد خارجی تحت حمایت موقت می باشند تمایل داشته باشند به استان دیگری بروند با مراجعت به اداره مهاجرت استانی که ثبت نام آنها در آنجا موجود می یاشد باید مجوز تهیه نمایند. در صورتی که دارای دلایل معقولی مانند کار, تحصیل, پزشکی, روابط خویشاوندی و در صورت ارزیابی مثبت, توسط برگه مجوز راهی که به آنها تعلق می گیرد می توانند به اداره مهاجرت استانی که می روند مراجعت نمایند

آیا سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت بوده و با یک شهروند ترک ازدواج کرده اند می توانند تابعیت ترکیه را کسب نمایند؟

مدت زمانی که فرد تحت حمایت موقت بوده جزء مدت زمان محسوب شده جهت شهروندی نمی باشد.

آیا سوریه ای هایی تحت حمایت موقت می توانند جهت مجوز اقامت درخواست ارائه دهند؟

سوریه هایی تحت حمایت موقت جهت گرفتن مجوز اقامت باید به اداره مهاجرت استانی که اقامت می کنند مراجعه نمایند.

آیا بر اساس دلایل رفتن سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت می باشند سازمانی که باید از آنجا مجوز تهیه نمایند تغییر می کند؟

از سوریه ای هایی که در چهارچوب حمایت موقت هستند و از کشور سومی دارای ویزا /مجوز اقامت می باشند, در راستای خروج به کشور سوم, باید به همراه برگه سیاحتی(سفر) به مدیریت اداره مهاجرت استان اقامتی خود مراجعه نمایند.

در صورتی که سوریه ای ها در کشوری که قصد رفتن به آنجا را دارند ,اعضای خانواده ,خویشاوند نداشته باشند و دلایل درمانی هم وجود نداشته باشد, در ارائه درخواست به کشور سوم کدام برگه ها مورد نیاز می باشد؟

در مورد سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت می باشند و به نام آنها از طرف کشور سوم ویزا/مجوز اقامتی صادر شده است , ارزیابی مورد نیاز بدون توجه به هدف صدور ویزا/مجوز اقامت موجود, توسط فرمانداری استان (سازمان اداره مهاجرت استان ) صورت می گیرد.

سوریه ایهایی که تحت حمایت موقت هستند در صورتی که به دلایل درمانی قصد رفتن به کشور سوم را داشته باشند, با کدام برگه ها به کجا مراجعه باید نمایند؟

در مورد سوریه ایهایی که تحت حمایت موقت می باشند و به نام انها از طرف کشور سوم ویزا/مجوز اقامتی صادر شده است , ارزیابی مورد نیاز بدون توجه به هدف صدور ویزا/مجوز اقامت موجود, توسط فرمانداری استان (سازمان اداره مهاجرت استان ) صورت می گیرد. .

سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت هستند در صورتی که به دلیل داشتن خویشاوند خود در کشور سوم قصد رفتن به آن کشور را داشته باشند, با کدام برگه ها به کجا مراجعه باید نمایند|؟

در مورد سوریه ایهایی که تحت حمایت موقت می باشند و به نام انها از طرف کشور سوم ویزا/مجوز اقامتی صادر شده است , ارزیابی مورد نیاز بدون توجه به هدف صدور ویزا/مجوز اقامت موجود, توسط فرمانداری استان (سازمان اداره مهاجرت استان ) صورت می گیرد. .

سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت هستند در صورتی که به دلیل داشتن اعضای خانوادگی در کشور سوم قصد رفتن به آن کشور را داشته باشند, با کدام برگه ها به کجا مراجعه باید نمایند|؟

در مورد سوریه ایهایی که تحت حمایت موقت می باشند و به نام آنها از طرف کشور سوم ویزا/مجوز اقامتی صادر شده است , ارزیابی مورد نیاز بدون توجه به هدف صدور ویزا/مجوز اقامت موجود, توسط فرمانداری استان (سازمان اداره مهاجرت استان ) صورت می گیرد.

چه پروسه ای در ارتباط با بازگشت داوطلبانه فرد خارجی پس از بازگشت از کشور خود و بازگشت دوباره به کشور ترکیه موجود می باشد؟

در چهارچوب بازگشت داوطلبانه در صورتی که از کشور خود بازگشته , جهت استفاده از حمایت موقت , مجددا به مرزهای ما آمده و در صورت عبور مجدد از مرزهای ما, فرد مد نظرباید به اداره مهاجرت استانی که در ان ساکن می باشد مراجعه نماید..همچنین با فرد در ارتباط با دلیل بازگشت مصاحبه انجام خواهد شد و از اداره کل در رابطه با اجرا کردن و یا نکردن قوانین حمایت موقت اطلاعات خواسته می شود.

" در چهارچوب بازگشت داوطلبانه سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت هستند پروسه های موجود در راستای امورات مربوط به خروج از کشور به چه شکلی می باشد؟"

در چهارچوب بازگشت داوطلبانه, در مرحله اول افرادی که تمایل به بازگشت به کشورشان را دارند باید با رفتن به اداره مهاجرت اقامتی خود فرم بازگشت داوطلبانه پر نمایند.به واسطه برگه مجوز راه و یک نسخه از فرم پرم شده بازگشت می توانند از دروازهای مرزی خارج شوند.در دروازه ای مرزی کارت حمایت موقت آنها گرفته می شود.

به شکل فردی و یا توده ای وضعیت حمایت موقت به چه شکلی به پایان می رسد؟

در به پایان رساندن حمایت موقت عملکرد اساسی در این مورد به واسطه تصمیم گیری شورای وزیران می باشد.به طور کلی به مفهموم فسخ کردن حمایت موقت می باشد.در موارد خروج به کشور سوم ,بازگشت داوطلبانه, استفاده از حمایت کشور دیگر, انتقال به مجوز اقامت, فوت, حمایت موقت فرد سوریه ای به شکل فردی فسخ می گردد.

افراد خارجی تحت حمایت موقت در کدام استانها می توانند اقامت نمایند؟

سوریه های تحت حمایت موقت دارای حق اقامت در استان هایی که توسط اداره مهاجرت مناسب دیده شده است را دارا می باشند.در راستای مقررات موجود اجازه اقامت در استان آنتالیا (Antalya) به سوریه هایی که تحت حمایت موقت می باشند داده نمی شود.اجازه اقامت در تمام استان ها جز این استان (Antalya) داده می شود.

افراد خارجی تحت حمایت موقت در کجا اقامت می کنند و چگونه مشخص می شود؟

در صورت نیازمندی افرادی که تحت حمایت موقت هستند ,به ترتیب اولویت درمراکز پناهگاهای موقت موجود در بنیاد ریاست امور بحران و موارد اضطراری (AFAD) اقامت می کنند. فقط به دلیل زیاد افراد تحت حمایت موقت و محدودیت ظرفیت موجود در کمپ ها به اقامت آزاد افراد خارجی مورد نظر در استان هایی که ثبت نام کرده اند اجازه داده نمی شود. اصل بر این است که افراد در استان ها یی که ثبت نام کرده اند بمانند.فقط با تنظیمات انجام شده مجوز تغییر استان به افراد داده می شود.بنابراین افراد دارای حق اسکان در استانی که ثبت نام کرده و یا در حال اقامت هستند می باشند.

اجرای حمایت موقت چه زمانی شروع و به اتمام می رسد؟

تاریخ شروع و اتمام اجرای حمایت موقت توسط تصمیم شورای وزیران مشخص می گردد. حمایت موقت که جهت سوریه هایی که در کشورمان هستند اجرا می گردد,از تاریخ 22/10/2014 با چاپ قوانین حمایت موقت شروع شده و تاریخ اتما ان مشخص نمی باشد.

آیا افراد خارجی اهل عراق می توانند تحت حمایت موقت قرار بگیرند؟

آمدن افراد خارجی عراقی به کشورمان جز مهاجرت توده ای مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و بدلیل عدم وجود تصمیم شورای وزیران در راستای قرار گرفتن آنها تحت حمایت موقت ,افراد خارجی عراقی تحت حمایت موقت قرار نمی گیرند.

حمایت موقت شامل چه افرادی می شود ,به چه شکلی تعیین می گردد؟

در صورت رخ دادن مهاجرت توده ای به کشورمان با تصمیم شورای وزیران قرار گرفتن و یا نگرفتن افراد در چهارچوب حمایت موقت مشخص می گردد.

چه افرادی تحت حمایت موقت قرار گرفته اند؟

در کشورمان فقط به سو ریه ای ها عنوان حمایت موقت داده می شود.

رگه هویت حمایت موقت چیست و چگونه تهیه می شود؟

به سوریه هایی که جهت حمایت موقت درخواست ارائه می دهند "برگه پیش ثبت نام" با مدت اعتبار 30 روزه داده می شود.در مرحله ارزیابی در صورت نیاز, این مدت تمدید می گردد.در صورت ارزیابی به شکل مثبت کارت حمایت موقت/ برگه شناسایی خارجی صادر می گردد.این برگه هویت حق اقامت به فرد خارجی مورد نظررا می دهد.تابع هرگونه هزینه و یا مخارج نمی باشد.معادل با مجوز اقامت و یا برگه ای که بجای مجوز اقامت بوده و طبق قانون شماره 6458 تنظیم گردیده نمی باشد.حق درخواست ویا انتقالی به شهروندی ترکیه را نمی دهد.

امورات مربوط به ثبت نام حمایت موقت چگونه و در کجا صورت می گیرد؟انجام می شود؟

ثبت نام حمایت موقت در آینده در مراکز ثبت نام مشخص شده انجام می گیرد. به سوریه هایی که جهت حمایت موقت درخواست ارائه می دهند "برگه پیش ثبت نام(Ön Kayıt Belgesi) با مدت اعتبار 30 روزه داده می شود. در مرحله ارزیابی در صورت نیاز, این مدت تمدید می گردد.در صورت ارزیابی به شکل مثبت کارت حمایت موقت/ برگه شناسایی خارجی صادر می گردد.این برگه هویت حق اقامت به فرد خارجی مورد نظر را می دهد.

حمایت بین المللی

آیا درخواست فردی برای حمایت بین المللی سوریه ای هایی که تحت حمایت موقت می باشند مورد بررسی قرار می گیرد؟

افراد خارجی که دارای تا بعیت سوریه بوده و در کشور ما به علت وجود هرج و مرج موجود در کشورشان تحت حمایت موقت هستند, طبق قوانین و مقررات شماره 6458 نمی توانند شخصا به حمایت بین المللی مراجعه نمایند

آیا پس از رد قطعی درخواست حمایت بین المللی حق اقامت در کشور را دارا می باشم؟

در صورت رد نهایی درخواست, حق اقامت خارجی ها در کشوردر راستای مقررات کلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آیا به وسیله وکیل و یا نماینده قانونی می توان برای استفاده از حمایت بین المللی ثبت نام کرد؟

به وسیله وکیل و یا نماینده قانونی نمی توان برای استفاده از حمایت بین المللی ثبت نام کرد.در صورتی که درخواست های حمایت بین المللی از طریق دروازه های مرزی و یا در داخل کشور به واسطه مقامات اجرائی و دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی ارائه گردد این بخشها موضوع را بلافاصله یه اداره استانی اطلاع می دهند.

درحالت رد ثبت نام حمایت بین المللی حق اعتراض دارند یا نه؟

در برابرهر گونه تصمیم ابلاغ شده به افراد خارجی تحت حمایت بین المللی, اعتراض اداری (به شرط محفوظ بودن 54 امین ماده از قانون شماره 6458 ) و مجرای قضائی موجود می باشد, در صورت عدم استفاده نماز این حق, فرد خارجی باید در طول مدت زمان تعیین شده از کشور ما خارج شود

برای ثبت نام حمایت بین المللی چی مدتی باید اقدام کنند؟

افرادی که به صورت غیر قانونی و یا قانونی وارد ترکیه شدند در یک مدت مشخص به اداره مهاجرت استانی که در آن اقامت می کند باید مراجعه کنند.

تحت حمایت بین المللی می باشم،در ترکیه جایی که می خواهم اقامت کنم می توانم زندگی کنم؟

افرادی که برای حمایت بین المللی ثبت نام کردند شهری که برای آنها مشخص شده باید اقامت کنند.برای تغییر شهر به دلایل درمانی ، داشتن اعضای خانوادگی می توانند به اداره مهاجرت استانی که در آن اقامت می کنند مراجعه نمایند.

تحت حمایت بین المللی می باشم، به کشور سوم چه وقت می توانم سفرکنم؟

روند اسکان در کشور سوم با همکاری اداره کل مهاجرت و کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل انجام می گیرد. بنابرین پس از نتیجه گیری, به افراد خارجی از طرف اداره مهاجرت استانی اطلاع رسانی می شود.

خارج ازکشور، ازسفارت وکنسول گری های ترکیه برای حمایت بین المللی می توانم ثبت نام کنم؟

در خواست حمایت بین المللی به شکل شخصی در اداره مهاجرت انجام می شود. در خواست حمایت بین المللی توسط مرزها و یا داخل کشور توسط ادارههای امنیتی و یا دیگر سازمانهایی که تعیین شده به دفاتر استان اطلاع رسانی می شود.

در ترکیه، برای ثبت نام حمایت بین المللی باید کجا مراجعه کنم؟

برای ثبت نام حمایت بین اللمللی به اداره مهاجرت استانی که در آن اقامت می کند باید مراجعه کنید.

اجازه کار

برای آن که بتوانم به مجوز کار در خواست ارائه بدهم حداقل باید دارای مجوز اقامت به مدت چند ماه/سال باشم؟

در چهارچوب تنظیمات قانونی ,جز حقی که برای افرادی که درخواست خود را از داخل کشور ارائه می دهند شناخته شده است,در مورد درخواست های مجوز کاری که از داخل کشورمان ارائه خواهد گردید, در صورتی که فرد خارجی دارای مجوز اقامت معتبر و حداقل مدت زمان شش ماهه عطف به ما قبل باشد می تواند به اداره کار و بیمه تامین جتماعی مراجعه نمایند.