İkamet İzni

Uzatma başvurusu yaptım ve sistem randevu vermedi. Müracaat belgemi nereden temin edebilirim?

Uzatma başvurularında müracaat belgesinin çıktısı e-ikamet sistemi üzerinden alınabilmektedir. Ancak bu belgenin geçerli olabilmesi için başvuru yapılan ilin il göç idaresince onaylanması gerekmektedir.

Bir önceki aldığım ikamet izninde, arkadaşım bana taahhüt vermişti. Şimdi yeni bir başvuru yapıyorum. Aynı taahhütnameyi sunsam olur mu?

Taahhütnamenin her yeni başvuru için yenilenmesi gerekmektedir. Bu başvurunuz için masraflarınızı karşılayacak kişinin yeni bir taahhütname düzenletmesi gerekmektedir.

Öğrenci ikamet iznim neden öğrenim sürem boyunca düzenlenmedi?

Öğrenci ikamet izinleri gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenim süresi boyunca düzenlenmektedir. Özel sağlık sigortası, gelir beyanı vb. koşulları yerine getirmede süre eksikliği bulunanlara ikamet izinleri kısıtlı düzenlenmektedir. İkamet izni

Türkiye'de kısa dönem ikamet izni ile kalmaktayım. X Üniversitesi beni kabul etti. Öğrenci ikamet izni alabilir miyim?

Kısa dönem ikamet izni ile kalırken öğrenci olma koşullarınızın ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenci ikamet izni başvurularında amacına uygun vize şartı aranmakta mıdır?

Yükseköğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilere vize türlerine bakılmaksızın öğrenci ikamet izni düzenlenmektedir.

Türkiye’ye yasa dışı girişimden dolayı hangi cezai yaptırımla karşılaşabilirim?

Yasa dışı yollardan ülkemize girerek yetkili makamlardan makul süre içinde uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılar hakkında, yasa dışı girişlerinin veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak kaydıyla herhangi bir takibat yapılmamakta, cezala

Başvurumda değişiklik yapabilir miyim veya başvurumu iptal edebilir miyim?

İstediği zaman sistemden güvenli çıkış yapabilecek ve iletişim bilgisine gönderilen başvuru numarası ile sisteme tekrar giriş yapabilecektir. Başvuru numarası ile sisteme tekrar giriş yapan yabancı başvurusunu tamamlayana kadar beyan ettiği bilgilerini gü

İkamet izni harç ve kart bedelimi ne zaman ödemeliyim?

İkamet izni ilk başvurularında, geçiş başvurularında ve sistemin randevuya yönlendirdiği uzatma başvurularında harç ve kart bedeli randevu tarihinden sonra ödenmelidir. Eğer uzatma başvurusunda sistem randevuya yönlendirmedi ise evraklar postalanmadan önc

2 yıl X üniversitesinde eğitim gördüm. Daha sonra Y üniversitesini kazandım/yatay geçiş yaptım. İzlemem gereken prosedür nedir?

Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa i

Özel öğrenci olarak X üniversitesinde ders alıyorum. İzlemem gereken prosedür nedir?

 Özel Öğrencilik kapsamında gelerek kayıt yaptıranlara, durumlarını belgelemeleri kaydıyla “kısa dönem ikamet izni’’ düzenlenmektedir. Bu kapsamdaki yabancıların öğrencilik hakkı bulunmamaktadır.

Farklı nedenlerle kayıt dondurdum, ilişik kestim ne yapmalıyım?

Öğrencilerin kayıt dondurma, ilişik kesme durumlarında ikamet izinleri kesilir. Kayıt dondurma tarihi ikamet izninin kesildiği tarihtir. Kişiler eğer ülkemizde kalmaya devam edeceklerse şartlarını taşıdıkları yeni bir ikamet iznine, 10 gün içerisinde başv

AIESEC ve IASTE kapsamında staj görmek için izlemem gereken prosedür nedir?

AIESEC ve IASTE kapsamında staj yapmak üzere ülkemize gelen yabancılara amacına uygun vize ile gelmeleri koşuluyla kısa dönem ikamet izni düzenlenmektedir.

Erasmus Plus programları kapsamında staj göreceğim. Hangi ikamet iznine başvurmam gerekir?

Erasmus Plus kapsamında staj programlarıyla gelenlere kısa dönem ikamet izni düzenlenmektedir.

X üniversitesinde 4 yıllık lisans öğrencisiyim, 4 yılımı doldurmama rağmen mezun olamadım. Alttan 2 dersim kaldı. İkamet izni almak için hangi prosedürü izlemeliyim?

Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır. Azami eğitim süresi üniversiteler arasında değişkenlik göstermektedir.

Açık öğretim uzaktan eğitim programı kapsamında yüz yüze ders/staj etkinlik programlarına katılmam gerekmektedir. İkamet izni prosedürü nasıldır?

Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Türkçe öğrenme kursuna kayıt oldum. İkamet izni prosedürleri nasıldır?

Doğrudan Türkçe öğrenme kursuna kayıt olmanız durumunda kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz. Bununla birlikte bu izin yalnızca 2 defa verilebilmektedir. Üniversiteye kaydolup üniversiteniz tarafından TÖMEREe yönlendirilmişseniz durumunuzu belgelemeniz ka

Temel eğitim ve ortaöğretimde öğrenim göreceklerin ikamet izni alma prosedürü nasıldır?

18 yaşından küçük çocuklardan ikamet izni başvurularında her durumda muvafakat belgesi, doğum belgesi ve taahhüt belgesi istenilmektedir. Bununla birlikte amacına uygun vize şartı ilk ve ortaöğrenim seviyesinde öğrenim görecek yabancılardan istenilmeye de

e-ikamet başvuru formunda sigorta bilgileri girilirken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için sigorta mecburiyeti olmamasına rağmen sigorta bilgileri sormaktadır. Bu alan nasıl doldurulmalıdır?

e-ikamet sisteminde sigorta türünde '18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar' seçeneği seçilmelidir. Aile ve Uzun Dönem İkamet izni için 18 yaş altı, 65 yaş üstü olunsa dahi sigorta şartı aranmaktadır.

Büyükelçilik/konsolosluk veya uluslararası okulda öğrenim görmekteyim. İkamet izni alma prosedürü nasıldır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan okullarda öğrenim görenlere harçlı öğrenci ikamet izni düzenlenmektedir.

Kart bedeli haricinde öğrenci ikamet izinlerinde herhangi bir ücret alınmakta mıdır?

Öğrenci ikamet izinlerinde sadece kart ücreti alınmaktadır. Türk okul veya fakültelerinde okuyan öğrencilere ikamet izni harçsız olarak düzenlenir. Bu okullar dışında kalan konsolosluk, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi Türk okulu sayılma

90 günlük değerlendirme süreci içerisinde yurtdışına çıkmak mümkün müdür?

Evrakların eksiksiz tamamlanmasından sonra başvurusu değerlendirmeye alınan yabancılara ikamet izni müracaat belgesi düzenlenmektedir. Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örnekleri kişilere her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla çokl

Evli iki yabancının aile ikamet izni alması mümkün müdür, sistemde bir seçenek yok.

Evli iki yabancı aile ikamet izni için başvuru yapabilmektedir. Ancak destekleyici olacak yabancının en az bir yıl ülkemizde ikamet etmiş olması veya çalışma izni olması gerekmektedir.

Yatta ikamet edenler için ayrı bir ikamet izni türü var mı?

Hayır öyle bir ikamet türü bulunmaktadır.

Ev sahibi olanlar için ikamet alma konusunda farklı bir uygulama düşünülüyor mu?

Taşınmaz sahibi olan yabancılar, taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması şartıyla kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir. Bunun dışında bir uygulama bulunmamaktadır.

İkamet başvuru harç bedelleri ülkelere göre değişiyor mu?

Harç bedelleri ülkeye, yaşa, türk vatandaşıyla evli olup olmamaya ve kalınacak süreye göre değişmektedir.

Bodrum ve Fethiye'de Göç İdaresi’nin bir ofisi olacak mı?

11.02.2016 tarihi itibariyle Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze bağlı Fethiye ve Bodrum Çalışma Grup Başkanlıkları hizmete girmiştir.

6458 sayılı YUKK çıkmadan 5 yıllık ikamet izni almıştım. 2017’ye kadar devam ediyor. İptal olma durumu söz konusu olur mu?

Hayır önceden alınan ikamet izinleri sürelerinin sonuna kadar geçerli olacaktır.

Uzun dönem ikamet iznine başvuru şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni şartları 6458 sayılı kanunun 43 üncü maddesinde yer almakla birlikte resmi web sitemizde de mevcuttur.

Kısa dönem İkamet İzni ne kadar süre için verilir?

Kısa dönem ikamet izinleri en fazla iki yıl olacak şekilde verilmektedir.

İkamet izni olmadan Türkiye’den ev alınabiliyor ama otomobil, motosiklet alınamıyor, cep telefonu alınamıyor, sigorta yaptırma konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Söz konusu hususlar ilgili kurumlarca belirlenen mevzuat hükümlerine tabi olup, genel müdürlüğümüz görev alanında yer almamaktadır.

e-ikamet başvurusu sırasında adres bölümünde yatta ikamet edenlerle ilgili bir bölüm bulunmuyor, hangi adresi göstermem gerekli?

Yat turizmi kapsamında gelen yabancılar, Türkiye’de yatlarının bağlı bulunduğu yat limanlarını, ikamet adresi olarak gösterebilir.

Mevcut ikamet izni süremde adres değişikliğinde bulundum, ne yapmam gerekiyor? Bu adres farklı bir il ise ikamet iznim iptal olur mu?

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar, taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa ye

Vekaletname ile ikinci bir şahıs başka birinin ikamet izni başvurusunu yapabilir mi?

İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular, yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.

Süresi dolmasa da ikamet iznimi yenileyebilir miyim?

İkamet izninin bitmesine 60 gün kala ikamet izni uzatma başvurusu yapılabilir.

İkamet izinlerinde fotoğraf olacak mı?

İkamet izni kartlarında fotoğraf yer almaktadır.

İkamet izni almak için bankada ne kadar param olması gerekir?

Düzenli bir gelirinin olması ilk öncelikli olarak aranan husus olmakla birlikte en az asgari ücret tutarında gelir olması gerekmektedir.

Emekli maaşı gelir olarak gösterilebilir mi?

Evet emekli maaşı düzenli gelir olarak gösterilebilmektedir.

İkamet başvurusunun reddedilme sebepleri nelerdir?

İkamet izni türüne göre reddedilme sebepleri 6458 sayılı kanunda yer almaktadır.

Türkiye dışında yaptırılan sağlık sigortaları Türkiye’de neden tanınmıyor?

Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden

İkamet izni olmadan hesap açılamıyor. Gelir beyanını nasıl gösterebilirim?

İkamet izni olmadan bankalarda hesap açılabilmektedir. Ayrıca e-ikamet sisteminde istenen belgeler sekmesi üzerinden ‘’Başvurulara ve Belgelere İlişkin Açıklamalar’’ da yer alan diğer bilgi ve belgeler de ibraz edilebilir.

Eşimle aynı anda başvuru yaptık, eşimden istenilen evrak benden istenilen evraktan daha fazla .Neden?

Aile ikamet izinlerinde destekleyiciden ve başvuru sahibinden istenen evraklar farklılık göstermektedir. Web sitemizde detaylar mevcuttur.

4 aylık sigortam var kısa dönem ikamet iznine başvurabilir miyim?

Talep edilen ikamet izninin bitiş tarihi, sağlık sigortasının geçerlilik tarihinden bir gün önce olması halinde bir sorun yaşanmaz.

Uzun dönem ikamet izni şartları çok ağır hafifletilemez mi?

Uzun dönem ikamet izni şartları 6458 sayılı kanunun hükmüdür. Değiştirilemez.

İkametgah belgesi gerekli evraklar arasında mıdır ?

Web sitemizdeki istenen belgeler kısmında ikametgahın hangi durumlarda istendiği konusu yer almaktadır.

120 günden fazla yurtdışında kalıp geldiğimde her defasında ilk başvuru mu yapacağım?

Kısa Dönem İkamet İzni ve Aile ikamet izni için yurt dışında geçirilecek süre kısıtlaması uygulaması 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde kaldırılmıştır. Bu tarihten önce bu ikamet türünde kalı

Değerlendirme sürecinde müracaat belgesi ile çıkış yapılıp 15 günden fazla yurtdışında geçirilirse yaptırımı olacak mı?

İkamet izni müracaat belgesi yabancıya her defasında 15 günde dönmek üzere çoklu çıkış giriş hakkı sağlamaktadır. 15 günlük sürenin aşılması halinde vize genel hükümlerine göre giriş yapılıcaktır.

Kısa dönem ikamet izni başvurularında gelir beyanında bulunmak için banka hesabında para göstermek yeterli midir?

Başvuru formunda tutar beyan edilmelidir.İdare beyanı yeterli bulmazsa destekleyici bilgi veya belge isteyebilir.

Aile ikameti başvurusu yapıyorum. Çocuğumun da hesabına para yatırmam mı gerekiyor?

Destekleyicinin çocuğun masrafını karşılayabilecek olması yeterlidir.

Çocuğuma aile ikamet izni mi almam gerekiyor?

Destekleyicinin yabancı bağımlı çocuğuna aile ikamet izni alması gerekmektedir.

Adli sicil kaydını bulunduğum ülkeden mi kendi ülkemden mi almam gerekir?

Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır. Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalınıyor

Vize yahut ikamet ihlali gerçekleştirdim.Para cezası ödeyeceksem tutarı ne kadar olacak?

Para cezaları hudut kapılarında öğrenilebilmektedir.

Aile ikamet iznine başvuracağım adli sicil kaydını tüm aile fertleri için mi getireceğim?

Aile ikamet izni başvurularında adli sicil kaydı destekleyici olacak şahıstan istenmektedir.

İkamet izni belge bedeli ve harç bedellerini nereye yatırmalıyım? Ödeme kodları nelerdir?

İkamet izni harç ve kart bedeli maliye veznelerine, süreksiz vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşması bulunan bankalara (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK) ödenebilir. Ayrıca sanal POS kullanarak sistemimiz üzerinden de ödeyebilirsiniz. Ödem

Uzatma başvurusu yaptım.Pasaportumun aslını mı göndereceğim?

Uzatma başvurusunda bulunulduğunda pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar) gönderilmektedir. İlk başvuruda ve geçiş başvurusunda ise pasaport veya yerine geçen b

Uzun dönem ikamet izni alırsam hiçbir sınırlama olmadan giriş çıkış yapabilir miyim?

Uzun Dönem İkamet izni yabancının, sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması hâllerinde iptal edilir.

Randevu alamıyorum ne yapmalıyım?

Randevu alamıyorsanız, belirli aralıklarla denemeniz gerekmektedir.

İkamet izni belgemi kaybettim ama e-ikamet sisteminde online kayıp başvurusu yok ne yapmalıyım?

İkamet izni kayıp, hata ya da yıpranma gibi durumlarda yabancıların bulundukları ildeki il göç idaresi müdürlüklerine bir adet fotoğraf,yerleşim yeri belgesi ve emniyetten aldığı kayıp tutanağı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Online bir başvuru yapıl

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin telefon numaralarına nereden ulaşabilirim?

81 İlin İl Göç İdaresi Müdürlükleri telefon numaraları genel müdürlüğümüz web sitesinde yer almaktadır.

Aile ikamet iznine başvuracağım, eşimin emekli sigortasından faydalanıyorum bu durumda benim sigortamın son geçerlilik tarihi kısmına ne yazmam gerekiyor?

Aile ikamet izni başvurusunda yabancı, eşinin emekli sigortasından faydalanıyorsa bir geçerlilik tarihi yazması gerekmez. Bu alanlar siyahtır.

Uzatma başvurusu yaptım. Belgeleri nereye göndereceğim?

İkamet izni uzatma başvurusunda istenen belgeler yabancıların ikamet edecekleri ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvuru formu üzerinde yazan başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde PTT taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla gönderilecektir. Gönder

Başvuru yaptım, formu internetten almadım, daha sonra bu belgeye nasıl ulaşabilirim?

İstediği zaman sistemden güvenli çıkış yapabilecek ve iletişim bilgisine (e-posta ya da cep telefonu) gönderilen başvuru numarası ile sisteme tekrar giriş yapılarak başvuru formuna ulaşılabilecektir.

Aile ikamet iznine başvuracağım ancak eşim T.C. vatandaşı, Türkiye’de bir yıl kalma şartı aranıyor mu?

Destekleyici TC vatandaşı ise 1 yıl Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaz, bu şart yalnızca destekleyicinin yabancı olması durumunda aranmaktadır.

Sistemde kimlik bilgilerim hatalı görünüyor, ne yapmalıyım?

Kimlik bilgilerinin hatalı görünmesi halinde kayıtlı olduğunuz ilin il göç idaresi müdürlüğüne başvurmanız ve bilgilerinizi güncelletmeniz gerekmektedir.

İkamet izni başvurusu yaptım,belgem hala gelmedi, sonucunu nasıl öğrenebilirim?

İkamet izni başvurunuzun durumunu, 157'yi arayarak, e-ikamet üzerinden 'Başvuru Sonucumu Görmek İstiyorum' sekmesinden giriş yaparak veya bulunduğunuz ilin il göç idaresine giderek sorgulatabilirsiniz.

Annem için aile ikamet iznine başvuramıyorum nereden başvuracağım?

Aile ikamet izni destekleyicinin aile üyelerine verilebilmektedir. Aile üyeleri eş ve çocukları kapsar. Dolayısıyla kişiler anne, baba veya kardeşleri için aile ikamet izni alamazlar.

Sistemde iki tane kimlik numaram görünüyor, ne yapmalıyım?

Yabancı kimlik numarası ile ilgili bir problemle karşılaşmanız halinde kayıtlı olduğunuz ilin il göç idaresine başvurmanız gerekmektedir.

Randevu tarihim ikamet izni sürem bittikten sonraki bir tarihte, sorun yaşar mıyım?

İkamet izni süresi bitmeden yapılan başvuru sonrasında yabancıya verilen randevu belgesi yabancının randevu gününe kadar ülkemizde yasal olarak kalmasını sağlamaktadır. Bu durumda randevu gününün ikamet izni süresi bittikten sonra bir tarihte olması yaban

İkamet izni harç miktarımı nereden öğrenebilirim?

İkamet izni harç miktarınız e- ikamet sistemi üzerinden başvuru yaptığınızda başvuru formunuzun üzerinde yer alacaktır.

Adres değişikliği yaptım, yeni ikamet izni belgesi için ne kadar para ödeyeceğim?

İl değişikliği yapılması halinde ikamet izni kart bedeli her daim ödenmektedir. İkamet izni harcı için ödenmiş olan sürenin harcı yeniden ödenmez.

Farklı bir ikamet izni türünden uzatma yapacağım ama sistem izin vermiyor, ne yapmalıyım?

Eğer farklı bir tür ikamet izni başvurusu yapılacaksa uzatma başvurusu yapılamaz. Yabancılar bu durumda geçiş başvurusu yapmakla yükümlüdür. İkamet izni geçiş başvurusu; farklı bir ikamet izni türüne geçiş yapıldığında ve kısa dönem ikamet izni kalış amac

İkamet iznim varken yurt dışına çıktım, yurt dışından ikamet iznine başvurabilir miyim?

İkamet izni başvuruları henüz yurt dışından alınmamaktadır. Yurt dışında bulunduğu sürede ikamet izni süresi biten yabancılar, yasal prosedürlere göre ülkemize giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda ikamet iznine başvurabileceklerdir.

İkamet izni başvurusu yaptım. Değerlendirme sürecinde şu an ,müracaat belgesi ile 15 günden fazla yurtdışında kalırsam bir yaptırımı olacak mı?

İkamet izni müracaat belgesi yabancıya 15 gün yurtdışında kalma hakkı verir, bu sürenin aşılması halinde vize rejimine tabi olunur.

Uyruk, diğer uyruk ve doğum yeri uyruğu ne demektir?

Uyruk şu anda uyruğunda bulunulan ülkeyi, diğer uyruk çifte vatandaşlık durumunda sonradan kazanılan uyruğu, doğum yeri uyruğu da doğum anında sahip olunan uyruğu ifade eder.

Vize veya ikamet izni ihlali durumunda e-İkamet kullanılabilir mi?

Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli olan yasal süre bitmeden yapılır. İkamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini on güne kadar aşmış olanların başvuruları da alınır.Değerlendirme İl Göç İda

İl göç idaresi müdürlüğünün adresini nereden öğrenebilirim?

Başvuru formunuzda ve www.goc.gov.tr deki iletişim bölümünde yer alan taşra teşkilatında adres bilgileri yer almaktadır.

Girilmesi zorunlu alanlar nasıl anlaşılır?

Kırmızı renkli alanların doldurulması zorunludur.

Ülke, uyruk, meslek gibi parametreler nasıl seçilir?

İlk 3 harfin girilmesi durumunda sistem tarafından parametreler gösterilir.

Başvuru formuna nasıl bir fotoğraf yüklemeliyim?

Fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, kolaylıkla tanınabilecek), fonu beyaz ,3,5 cm x 4,5 cm ebatlarında ve biyometrik olmalıdır.

Daimi adres ne demektir?

Vatandaşı olduğunuz ülke'deki adresinizi ifade etmektedir.

İkamet izni harcı ile belge bedelini nereye ödeyebilirim?

Maliye veznelerine, süreksiz vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşması bulunan bankalara (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK) ödenebilir. Ayrı ayrı ödeyiniz ve çift makbuz isteyiniz. Ayrıca sanal POS kullanarak sistemimiz üzerinden de ödeyebil

İkamet izni süresince iaşe, ibate veya sağlığa ilişkin giderlerim kamu kurumlarınca karşılanıyorsa ikamet izni başvurusunda ne yapmam gerekir?

Durumunuzu gösteren belgeleri il göç idaresi müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir.

İl göç idaresi müdürlüğü sistem tarafından bildirilen belgelere ek olarak bilgi veya belge isteyebilir mi?

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ikamet izni talebinize ilişkin olarak her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

Herhangi bir arkadaşım veya akrabam yerime randevu günü il göç idaresi müdürlüğüne başvuru yapabilir mi?

Hayır. Sadece yasal temsilciniz veya geçerli vekaletnameyi haiz avukatınız yerinize başvuru yapabilir. İl göç idaresi müdürlüğü başvuru sırasında sizin de hazır bulunmanızı isteyebilir.

İkamet izni sürem hangi tarihten başlar?

Gerekli şartların taşınması ve talebin uygun görülmesi halinde ikamet izniniz kural olarak vize veya ikamet izni sürenizin sona erdiği tarihten başlar. Ancak talep etmeniz halinde müracaat tarihinden itibaren de başlayabilir.

Adli sicil kaydını nereden alabilirim?

En az 5 yıldır Türkiye'de ikamet ediyorsa,Türk makamlarından alabilir.5 yıldan daha kısa süreli ikamet ettiyse ,kendi ülke makamlarından temin etmelidir.

İstanbul ili için randevu günü seçemiyorum? Neden olabilir?

İstanbul için ilk başvuru ekranını kullanarak ikamet izni başvurusu yapacaklara randevu gün ve saati otomatik olarak sistem tarafından verilecektir. Diğer iller için yapılacak başvurularda ise yabancı tarafından tercih edilen gün ve saatte randevu alınabi

Pasaportumda Latin harfleri kullanılmamış, ne yapmam gerekir?

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli tercüman ile çevirisi yapılıp noter onayı veya resmi makamlarca onaylı çevirisi yapılıp gerekli evraklar arasında sunulmalıdır.

Pasaportumda adım ve soyadım için ayrı alanlar bulunmuyor? Başvuru için ne yapmam gerekiyor?

Pasaportta ad ve soyad ayrımı yapılmamışsa, kendi ülke temsilciliklerinizden alacağınız ad ve soyadınızı ayrı bir şekilde gösterir belgeyi il göç idaresi müdürlüğüne sunmanız gerekmektedir.

Geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile e-İkamet’e başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır.

e-İkamet üzerinden birden fazla randevu alınabilir mi?

Sisteme kayıtlı ikamet izni başvurusuna sahip olması durumunda mükerrer başvuruya izin verilmeyecektir.

İl göç idaresi müdürlüğünden e-posta yoluyla bana bilgi verilir mi?

"Evet. Onaylama ve bilgilendirmeler için bildirdiğiniz geçerli cep telefonu ve e-posta adresine yapılan bildirimler size yapılmış sayılır. Lütfen ikamet izni belgeniz size ulaşana kadar e-postanızı kontrol ediniz (bildirimler gereksiz kutusuna düşebilir).

İkamet edeceğim il dışında bir ilde ikamet izni başvurusu yapabilir miyim?

Yabancılar ikamet izni başvurularını ikamet edecekleri ilin il göç idaresinden yapmalıdırlar.

Randevu günümde il göç idaresi müdürlüğüne gidemezsem bir yaptırımı var mıdır?

Başvurunuz işleme alınmaz.

Randevu günümü iptal edebilir miyim veya güncelleyebilir miyim?

Randevu tarihinde değişiklik, 'Randevu Al/Değiştir' sekmesi üzerinden yapılabilir. Ancak randevu tarihi, daha ileri atılamaz. Sistemde uygun gün ve saat varsa daha öne çekilebilir.

İkamet izni için gerekli belgeleri nasıl öğrenebilirim?

e-ikamet.goc.gov.tr adresinde istenen belgeler sekmesi mevcuttur bu sekme üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda ikamet izni başvurularında istenen belgeler, başvuru formunun üzerinde yer alacaktır.

Üç ay önce ikamet iznine başvuru yaptım (uzun süre geçti) hala kartım gelmedi yardımcı olabilir misiniz?

1-      Sistemde ikamet izni kaydınız görünmüyor ise , ikamet ettiğiniz ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmalısınız. 2-      İkamet izni müracaatınızın onay süreci henüz tamamlanmamış, bir müddet daha bekleyebilir ya da ikamet ettiğiniz ilin Göç İdaresi

İkamet başvurusu yaptım.Online olarak doldurulan form dışında ayrıca bir başvuru formu doldurmama gerek var mıdır?

Hayır. İkamet izni başvuru formu, başvurunuzu tamamladığınız zaman sistem tarafından oluşturulacaktır. İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMUNUZUN ÇIKTISINI MUTLAKA ALINIZ.

Geçici Koruma

Kimler geçici koruma kapsamına alınmışlardır?

Ülkemizde yalnızca Suriyelilere Geçici Koruma statüsü verilmektedir.

Geçici koruma kimlik belgesi nedir ve nasıl alınır?

Geçici Koruma için başvuru yapan Suriyelilere 30 gün süreli geçerliliği olan "Ön Kayıt Belgesi" verilir. Değerlendirme süresi gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Olumlu karar çıkması halinde Geçici Koruma Kartı/Yabancı Tanıtım Belgesi verilir.

Geçici Koruma kayıt işlemleri nasıl ve nerede yürütülür? Yapılır?

Geçici Koruma kayıtları illerde belirlenen kayıt merkezlerinde yürütülmektedir. Geçici Koruma için başvuru yapan Suriyelilere 30 gün süreli geçerliliği olan "Ön Kayıt Belgesi" verilir. Değerlendirme süresi gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. O

Irak uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamanı alınmakta mıdır?

Irak uyruklu yabancıların ülkemize gelişleri kitlesel göç olarak değerlendirilmemekte ve Bakanlar Kurulunun geçici korumaya alınacağına dair bir kararı bulunmadığı için Irak uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamına alınmamaktadır. 

Geçici koruma kapsamına kimlerin alınacağına nasıl karar veriliyor?

Ülkemize kitlesel olarak göç yaşandığı durumlarda Bakanlar Kurulu kararı ile geçici koruma kapsamına alınıp alınmayacaklarına karar verilmektedir.

Geçici koruma uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Geçici koruma uygulamasının başlaması ve bitişi Bakanlar Kurulunun alacağı kararla gerçekleşmektedir. Ülkemizde bulunan Suriyelilere uygulanan geçici koruma 22/10/2014 tarihli geçici koruma yönetmeliğinin yayınlanması ile başlamıştır ve bitiş tarihi belir

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar nerede kalıyor ve nasıl belirleniyor?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar ihtiyaç konusunda öncelik sıralamasına göre Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmet verek Geçici Barınma Merkezlerinde kalmaktadırlar. Ancak Geçici korunan sayısının oldukça y

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar hangi haklara erişebiliyor ve bu haklara erişimlerinde sınırlama ne şekilde oluyor?

Geçici koruma kapsamına alınan yabancılara başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetlerin sağlanabilmesi Geçici koruma Yönetmeliği ile detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu y

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar kaldıkları ili değiştirmek istediklerinde nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar başka bir ile gitmek istediklerinde; kayıtlı oldukları ildeki il göç idaresine giderek izin almaları gerekir. İş, Eğitim, Sağlık, Akrabalık ilişkileri gibi Makul bir gerekçeye sahiplerse uygun görülmesi halinde

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar hangi illerde kalabiliyorlar?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü illerde kalma hakkına sahiptirler. Hali hazırdaki düzenlemelerimiz gereğince; geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların Antalya ilinde kalışlarına izin verilmemektedir. Bu

Gönüllü geri dönüş yapan Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelinin çıkış işlemleriyle ilgili prosedür nasıldır?

Gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmek isteyenler öncelikle il göç idaresi müdürlüğüne giderek Gönüllü Geri dönüş Formu doldurmaktadır. Kendilerine verilen Yol İzin Belgesi ve Gönüllü Geri Dönüş formunun bir nüshası ile sınır kapısından çıkış yapıl

Bireysel ve kitlesel olarak Geçici Koruma Kapsamı nasıl sona erer?

Geçici korumanın sona ermesindeki esas uygulama Bakanlar Kurulunun konu hakkında karar vermesidir. Bu toplu olarak geçici korumanın sonlandırılması anlamına gelmektedir. Bireysel olarak sona erme ise; geçici korunan Suriyelinin üçüncü ülkeye çıkışı, gönül

Gitmek istedikleri ülkede aile üyesi bulunan Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin nereye ve hangi belgelerle müracaat etmesi gerekiyor?

Geçici Koruma kapsamında olan Suriyeli yabancılardan aile birleşimi nedeniyle üçüncü ülkeden ikamet izni veya vize alarak ülkemizden çıkış yapmak isteyenler ilgili dış temsilcilikten alacakları aile birleşimini gösterir dayanak belgesi, Geçici Koruma Kiml

Gönüllü geri dönüş kapsamında kendi ülkesine döndükten sonra tekrar ülkemize gelen yabancı hakkında nasıl bir işlem yürütülüyor?

Gönüllü geri dönüş kapsamında kendi ülkesine döndükten sonra geçici korumadan faydalanmak üzere tekrar sınırlarımıza gelmesi ve sınırlarımızdan geçmesi halinde söz konusu kişinin bulunduğu ildeki il göç idaresi müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. B

Gitmek istedikleri ülkede akrabaları bulunan Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin nereye ve hangi belgelerle müracaat etmesi gerekiyor?

Geçici Koruma kapsamında olan Suriyeli yabancılardan akrabalık ilişkisi nedeniyle üçüncü ülkeden ikamet izni veya vize alarak ülkemizden çıkış yapmak isteyenler ilgili dış temsilcilikten alacakları akrabalık ilişkisini kanıtlayan dayanak belgesi, Geçici K

Gitmek istediği ülkede aile üyeleri olmayan, akrabaları bulunmayan ve tedavi görmeyecek olan Suriyeliler üçüncü ülkeye çıkış başvurularını hangi belgelerle yapacaklar?

 Aile birleşimi, akrabalık ilişkisi ya da tedavi sebepleri dışında üçüncü bir ülkeden ikamet izni veya vize alanlardan ülkemizden çıkış yapmak isteyen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli yabancılar çıkış yapmak istedikleri ülkenin dış temsilciliklerine ba

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerden gitmek istedikleri üçüncü bir ülkede tedavi görecek olanlar hangi belgelerle nereye müracaat etmelidir?

Geçici Koruma kapsamında olan Suriyeli yabancılardan tedavi amacıyla ülkemizden çıkış yapmak isteyen Suriyeli yabancılar ilgili dış temsilcilik alacakları tedavi amacıyla çıkış yaptığını gösterir dayanak belgesi (rapor vs.), Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Y

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ikamet izni için başvuru yapabilirler mi?

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin ikamet izni alabilmesi için bulundukları ilin il göç idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin gidiş sebeplerine göre izin almaları gereken kurum değişiyor mu?

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler aile birleşimi, akrabalık ilişkisi ya da tedavi amacıyla üçüncü bir ülkeye çıkış yapmak istediklerinde gerekli belgeleri ile birlikte kayıtlı olduğu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Bu

Türk vatandaşları ile evlilik yapan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler vatandaşlık alabilir mi?

Geçici Koruma kapsamında geçirilen süreler vatandaşlık için hesaplamaya katılmamaktadır.

Uluslarası Koruma

Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunu nereye yapacağım ?

Türkiye'de uluslararası koruma başvuruları bulunduğunuz ildeki il göç idaresi müdürlüklerine yapılacaktır.

Uluslarararası Koruma kapsamındayım. Üçüncü ülkeye ne zaman yerleştirilebilirim?

Üçüncü ülkeye yerleştirme işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülmekte olup, yerleştirmeye ilişkin BMMYK ile görüşülmesi gerekmektedir.

Yurt dışındaki Türkiye Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarına uluslararası koruma başvurusu yapılabilir mi?

Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. Ancak refakatsiz çocuklar ile diğer başvuru sahiplerinin başvurularını bizzat yapamadığı durumlarda, başvuruları ilgili birimler tarafından bulundukları yerlerde de alınabilir. Uluslararası koru

Uluslararası koruma başvurusunda bulunma süresi nedir?

Ülkemize yasal veya yasa dışı yollardan giriş yapan yabancıların bulundukları il valiliklerine makul olan en kısa süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Uluslararası Koruma statüsü sahibi olarak Türkiye’de istediğim yerde ikamet edebilir miyim?

Uluslararası Koruma kapsamında olan kişiler 62 uydu ilden birine yerleştirilmektedir. Geçerli bir sebepleri bulunması halinde diğer illerden birine yerleştirilmeleri mümkün olabilmektedir.

Uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi halinde itiraz hakkı var mı?

Olumsuz karara karşı idari itiraz ve yargı yolu açık olup, bu hak kullanılmadığı taktirde yabancının verilen süre zarfında ülkemizden çıkış yapması gerekmektedir.

Uluslararası koruma başvurusunun nihai olarak reddedilmesi halinde ülkede başka kalış hakkı var mı?

Başvurunun nihai olarak reddedilmesi halinde, ülkede kalış hakkı yabancılarla ilgili genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Avukat veya yasal temsilci aracılığıyla uluslararası koruma başvurusu yapılabilir mi?

Uluslararası koruma başvuruları, şahsın yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz. Ancak başvuru sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına da başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin olmayan aile üyelerinden ayr

Geçici koruma kapsamına alınan Suriyelilerin bireysel uluslararası koruma başvuruları alınmakta mıdır?

Geçici koruma tedbirlerinin bireysel uluslararası koruma tedbirlerinin uygulanamadığı be bunun mümkün olmayacağı durumlarda uygulanan koruma tedbirleridir. Dolayısıyla geçici koruma kapsamına alınan yabancıların uluslararası koruma başvuruları değerlendir

Çalışma İzni

Yabancı öğrencilerin çalışması ve ücretlendirme konusunda özel bir çalışma var mı? Öğrenciler için asgari ücret belirlemesi olacak mı?

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bilgi almanız gerekmektedir.

Çalışma izni sistemini algılayabileceğim en net bilgilere nereden ulaşabilirim?

Çalışma izinleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışma iznim 2 ay sonra bitiyor. Şirket kuruyorum. İkamet izni mi, çalışma izni mi gerekli?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için talep edilen ikamet izni süresi ne kadar olmalıdır?

Yurtiçinden yapılacak başvurularda çalışma izni amaçlı ikamet izni düzenlenmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iletişime geçilebilir.

İş yeri açmak isteyen bir yabancının çalışma izni alabilmesi için ikamet izni alması gerekir mi?

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bilgi almanız gerekmektedir.

Çalışma izni bitecek olan bir yabancı ikamet iznine başvuruda bulunabilir mi?

Çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin on gün içinde yapacakları ikamet izni başvuruları, Kanunun 22 nci maddesi kapsamında sonuçlandırılır.

Çalışma izin belgesi ikamet izni yerine geçecek. Peki ikamet için bir bildirimde bulunacak mıyım? Çalışma izni kartını hep yanımda taşıyacak mıyım yoksa ikamet için de bir belge verecek misiniz?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun yirmi yedinci maddesine göre çalışma izini ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi ikamet izni yerine geçmektedir. Söz konusu çalışma izni alan yabancılar ülkemize giriş tarihinden itibaren 20 iş günü i

Geçici Koruma altında bulunanlar çalışma izin başvurusunda bulunabilir mi?

2016/8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği'nin4 üncü maddesi birinci fıkrasına göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışamaz veya çalıştırılamaz. Ayrıca anılan Yönetmeli

Çalışma iznim çıktıktan sonra ikamet izni almam gerekli mi?

Çalışma izni olan kişilerin ayrıca bir ikamet izni alması gerekmemektedir. Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

Öğrenciyim çalışmak istiyorum. Çalışma izni alabilir miyim?

Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar.


    Bize Mesaj Gönderin.