Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki Değişiklikler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki Değişiklikler

Konu : Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016

13/08/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerle, 6458 sayılı Kanundaki ikamet izni süreleri uzatılmış ve ikamet izni işlemlerinde bürokrasiyi azaltıcı önlemler alınmıştır:

1. 1 yıla kadar düzenlenebilen kısa dönem ikamet izninin süresi 2 yıla çıkarılmıştır.

2. 2 yıla kadar düzenlenebilen aile ikamet izninin süresi 3 yıla çıkarılmıştır.

3. İkamette kesinti sebebiyle iptal hükümlerinin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

4. İkamet izni başvurularının yetkili aracı kurumlar tarafından da yapılabileceği düzenlenmiştir.

5. Yetkili aracı kurum, “nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluş” olarak tanımlanmıştır.

6. Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna 5 yıla kadar kısa dönem ikamet izni düzenlenebilecektir.

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına 5 yıla kadar kısa dönem ikamet izni düzenlenebilecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenimleri süresince ikamet izni verilebilecektir.

9. 6458 sayılı Kanunun “öğrencilerin çalışma hakkı” başlıklı 41 inci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve ilgili kanunlarla düzenlenir.”

10. “Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir.” şeklindeki 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.Bize Mesaj Gönderin.