İkamet İzni

Çocuğuma aile ikamet izni mi almam gerekiyor?

Destekleyicinin kendisinin veya eşinin yabancı çocuğuna veya 18 yaşını doldurmuş olsa bile kendisinin veya eşinin yabancı bağımlı çocuğuna aile ikamet izni alması gerekmektedir.

Vize yahut ikamet ihlali gerçekleştirdim. Para cezası ödeyeceksem tutarı ne kadar olacak?

Para cezaları ülkemizden çıkış yaptığınız sırada hudut kapılarında öğrenilebilmektedir

İkamet izni almak için bankada ne kadar param olması gerekir?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir. Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da kabul edilebilmektedir.

Mevcut ikamet izni süremde adres değişikliğinde bulundum, ne yapmam gerekiyor? Bu adres farklı bir il ise ikamet iznim iptal olur mu?

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar, taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izin belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz. İkametgâh adresinizi bulunduğunuz il sınırları içerisinde başka bir adrese taşıdı iseniz 20 iş günü içerisinde yeni adresinizi bulunduğunuz il göç idaresi müdürlüğüne bildirmeniz yeterlidir. Bu durumda yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenemeyecek olup mevcut ikamet izin belgenizle ülkemizde kalmaya devam edebilirsiniz.

Kısa dönem İkamet İzni ne kadar süre için verilir?

Kısa dönem ikamet izinleri en fazla iki yıl olacak şekilde verilebilmektedir. İkamet iznin düzenlenmesinde sürenin tayini idarenin takdirindedir.

Yatta ikamet edenler için ayrı bir ikamet izni türü var mı?

Hayır, öyle bir ikamet türü bulunmaktadır. Kısa dönem ikamet izni (turizm amaçlı kalacaklar) müracaatında bulunabilirsiniz.)

90 günlük değerlendirme süreci içerisinde yurtdışına çıkmak mümkün müdür?

İlk başvuruda bulunan yabancılara randevu gününde il göç idaresi müdürlüğü tarafından müracaat belgesi düzenlenmektedir. Uzatma başvurularında müracaat belgesi sistem tarafında otomatik olarak düzenlenir. Bu belgenin il göç idaresi müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örnekleri kişilere her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Evli iki yabancının aile ikamet izni alması mümkün müdür, sistemde bir seçenek yok

Evli iki yabancının aile ikamet izni müracaatında bulunmak istemesi halinde, (ülkemizde en az bir yıl ikamet izni ile kalmış olması veya çalışma izni olması kaydıyla) yabancılardan birinin diğerine destekleyici olması gerekeceğinden, bu yabancılara aynı anda aile ikamet izni düzenlenme imkânı bulunmamaktadır.

E-ikamet başvuru formunda sigorta bilgileri girilirken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için sigorta mecburiyeti olmamasına rağmen sigorta bilgileri sormaktadır. Bu alan nasıl doldurulmalıdır?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde e-ikamet sisteminde sigorta türünde '18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar' seçeneği seçilmelidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası yaptırması şarttır. Uzun Dönem İkamet izninin 18 yaş altına düzenlenmesi mümkün değildir. 65 yaş üstü kişilerin ise uzun dönem ikamet izinlerinde sigorta yaptıramadıklarına dair belge getirmeleri yeterlidir..

Türkçe öğrenme kursuna kayıt oldum. İkamet izni prosedürleri nasıldır?

Doğrudan Türkçe öğrenme kursuna kayıt olmanız durumunda ülkemize Türkçe dil kursu vizesi ile gelmiş olmanız kaydıyla kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz. Bununla birlikte bu izin yalnızca 2 defa verilebilmektedir. Üniversiteye kaydolup üniversiteniz tarafından TÖMER’e yönlendirilmişseniz durumunuzu belgelemeniz kaydıyla bir sonraki eğitim öğretim döneminin başlangıcına kadar Öğrenci İkamet İzni düzenlenmektedir

Temel eğitim ve ortaöğretimde öğrenim göreceklerin ikamet izni alma prosedürü nasıldır?

Ülkemizde aile ikamet izni ile kalan yabancı çocuklar öğrenim haklarından faydalanabilirler. Bu yabancıların ayrıca başka bir ikamet izni almalarına gerek yoktur. Anne/babası yanında bulunmayan ve öğrenci ikamet izni alacak 18 yaşından küçük çocuklardan ikamet izni başvurularında her durumda muvafakat belgesi, doğum belgesi ve taahhüt belgesi istenilmektedir. Bununla birlikte amacına uygun vize şartı ilk ve ortaöğrenim seviyesinde öğrenim görecek yabancılardan istenilmeye devam edilmektedir. Öte yandan bu kapsamdakilere verilecek ikamet izinleri bir eğitim-öğretim yılının başlangıcından diğer eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar birer yıllık sürelerle düzenlenmektedir.

2 yıl X üniversitesinde eğitim gördüm. Daha sonra Y üniversitesini kazandım/yatay geçiş yaptım. İzlemem gereken prosedür nedir?2 yıl X üniversitesinde eğitim gördüm. Daha sonra Y üniversitesini kazandım/yatay geçiş yaptım. İzlemem gereken prosedür nedir?

Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu yabancıların bulundukları il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde bölüm/fakülte/okul değişikliğini bildirmelidir. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. Farklı bir ..ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

İkamet izni harç ve kart bedelimi ne zaman ödemeliyim?

İkamet izni ilk başvurularında, geçiş başvurularında ve sistemin randevuya yönlendirdiği uzatma başvurularında harç ve kart bedeli randevu tarihinden önce ödenmelidir. Eğer uzatma başvurusunda sistem randevuya yönlendirmedi ise evraklar postalanmadan önce ödenmelidir

İkamet izni başvurusu yaptım randevu almak için ücret ödemem gerekmekte midir?

Hayır, başvurular web sitesi üzerinden yapılmakta ve randevu alınmaktadır. Randevu almak için herhangi bir ücret talep edilmemekte olup ücretsiz alabilirsiniz.

İkamet izni başvurusunu şahıs veya firmalar aracılığıyla yapabilir miyim?

Genel Müdürlüğümüz yabancılara ilişkin iş ve işlemlerde üçüncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile çalışmamaktadır. Ancak son zamanlarda İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize yapılan ikamet izni başvurularında sahte belgelere rastlanma oranı artmış olup söz konusu başvuruların çoğunlukla belli bir ücret karşılığında iş yapan şahıs veya firmalar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Lütfen ikamet izni başvurunuzu bizzat yapınız ve üçüncü gerçek veya tüzel kişilere itibar etmeyiniz

Randevu günümde il göç idaresi müdürlüğüne gidemezsem bir yaptırımı var mıdır?

Başvurunuz işleme alınmaz. Dolayısıyla eğer ilk başvuru yapmış iseniz vize ihlalinden, uzatma başvurusu yapmış iseniz ikamet izni ihlalinden hakkınızda işlem yapılır.

İkamet izni süresince iaşe, ibate(Yeme,içme barınma) veya sağlığa ilişkin giderlerim kamu kurumlarınca karşılanıyorsa ikamet izni başvurusunda ne yapmam gerekir?

İlgili kamu kurumu aracılığı ile ülkemizde bulunduğunuza dair belgeleri il göç idaresi müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

İkamet iznim varken yurt dışına çıktım, yurt dışından ikamet iznine başvurabilir miyim?

İkamet izni başvuruları henüz yurt dışından alınmamaktadır. Yurt dışında bulunduğu sürede ikamet izni süresi biten yabancılar, iki ülke arasındaki vize rejimine göre ülkemize giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda ikamet iznine başvurabileceklerdir.

Geçici Koruma

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar kaldıkları ili değiştirmek istediklerinde nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar başka bir ile gitmek istediklerinde; kayıtlı oldukları ildeki il göç idaresine giderek izin almaları gerekir. İş, Eğitim, Sağlık, Akrabalık ilişkileri gibi Makul bir gerekçeye sahiplerse uygun görülmesi halinde kendilerine verilecek Yol İzin Belgesi ile gittikleri ildeki il göç idaresi müdürlüğüne başvurabilirler.

Türk vatandaşları ile evlilik yapan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler vatandaşlık alabilir mi?

Geçici Koruma kapsamında geçirilen süreler vatandaşlık için hesaplamaya katılmamaktadır.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ikamet izni için başvuru yapabilirler mi?

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin ikamet izni alabilmesi için bulundukları ilde yer alan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerin gidiş sebeplerine göre izin almaları gereken kurum değişiyor mu?

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden üçüncü bir ülkeden vize/ikamet izni alanların üçüncü bir ülkeye çıkış yapmak amacıyla seyahat belgeleri ile birlikte ikamet ettiği ilde yer alan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir

Gitmek istediği ülkede aile üyeleri olmayan, akrabaları bulunmayan ve tedavi görmeyecek olan Suriyeliler üçüncü ülkeye çıkış başvurularını hangi belgelerle yapacaklar?

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden üçüncü ülkeler tarafından adlarına vize/ikamet izni düzenlenenler hakkında sahip oldukları vize veya ikamet izinlerinin veriliş amacına bakılmaksızın gerekli değerlendirme ikamet ili valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır.

Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilerden gitmek istedikleri üçüncü bir ülkede tedavi görecek olanlar hangi belgelerle nereye müracaat etmelidir?

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden üçüncü ülkeler tarafından adlarına vize/ikamet izni düzenlenenler hakkında sahip oldukları vize veya ikamet izinlerinin veriliş amacına bakılmaksızın gerekli değerlendirme ikamet ili valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır.

Gitmek istedikleri ülkede akrabaları bulunan Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin nereye ve hangi belgelerle müracaat etmesi gerekiyor?

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden üçüncü ülkeler tarafından adlarına vize/ikamet izni düzenlenenler hakkında sahip oldukları vize veya ikamet izinlerinin veriliş amacına bakılmaksızın gerekli değerlendirme ikamet ili valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır.

Gitmek istedikleri ülkede aile üyesi bulunan Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin nereye ve hangi belgelerle müracaat etmesi gerekiyor?

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden üçüncü ülkeler tarafından adlarına vize/ikamet izni düzenlenenler hakkında sahip oldukları vize veya ikamet izinlerinin veriliş amacına bakılmaksızın gerekli değerlendirme ikamet ili valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır.

Gönüllü geri dönüş kapsamında kendi ülkesine döndükten sonra tekrar ülkemize gelen yabancı hakkında nasıl bir işlem yürütülüyor?

Gönüllü geri dönüş kapsamında kendi ülkesine döndükten sonra geçici korumadan faydalanmak üzere tekrar sınırlarımıza gelmesi ve sınırlarımızdan geçmesi halinde söz konusu kişinin bulunduğu ildeki il göç idaresi müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Burada kendisinden neden geri döndüğüne dair bir mülakat alınır ve hakkında geçici koruma hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair Genel Müdürlüğe bilgi sorulur.

Gönüllü geri dönüş yapan Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelinin çıkış işlemleriyle ilgili prosedür nasıldır?

Gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmek isteyenler öncelikle il göç idaresi müdürlüğüne giderek Gönüllü Geri dönüş Formu doldurmaktadır. Kendilerine verilen Yol İzin Belgesi ve Gönüllü Geri Dönüş formunun bir nüshası ile sınır kapısından çıkış yapılabilir. Sınır kapısında Geçici Koruma Kartı teslim alınır.

Bireysel ve kitlesel olarak Geçici Koruma Kapsamı nasıl sona erer?

Geçici korumanın sona ermesindeki esas uygulama Bakanlar Kurulunun konu hakkında karar vermesidir. Bu toplu olarak geçici korumanın sonlandırılması anlamına gelmektedir. Bireysel olarak sona erme ise; geçici korunan Suriyelinin üçüncü ülkeye çıkışı, gönüllü geri dönüşü, bir başka ülkenin korumasından faydalanması, ikamet iznine geçişi, ölümü durumlarına olmaktadır.

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar hangi illerde kalabiliyorlar?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü illerde kalma hakkına sahiptirler. Hali hazırdaki düzenlemelerimiz gereğince; geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların Antalya ilinde kalışlarına izin verilmemektedir. Bu il dışında diğer bütün illerde kalışlarına izin verilmektedir. 

Geçici koruma kapsamındaki yabancılar nerede kalıyor ve nasıl belirleniyor?

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılar ailevi durumu ve özel ihtiyaç sahibi olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak yapılan öncelik sıralamasına göre Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmet veren Geçici Barınma Merkezlerinde kalmaktadırlar. Ancak geçici korunan sayısının oldukça yüksek olması ve kampların kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı söz konusu yabancılara kayıt yaptırdıkları illerde kalışlarına izin verilmektedir. Esas olan durum kişilerin kayıt yaptırdıkları illerde kalmasıdır. Ancak ilgili düzenlemelerle kişilerin il değiştirmelerine izin verilmektedir. Dolayısıyla kişiler kayıtlı oldukları ve/veya ikamet ettikleri illerde kalma hakkına sahiptirler. 

Geçici koruma uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Geçici koruma uygulamasının başlaması ve bitişi İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun alacağı kararla gerçekleşmektedir. Ülkemizde bulunan Suriyelilere uygulanan geçici koruma prosedürü 22/10/2014 tarihli geçici koruma yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle başlamış olup 28/04/2011 tarihinden itibaren ülkemize gelen Suriyelileri kapsayan geçici korumanın bitiş tarihi belirli değildir. 

Irak uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamanı alınmakta mıdır?

Irak uyruklu yabancıların ülkemize gelişleri kitlesel göç olarak değerlendirilmemekte ve Bakanlar Kurulunun geçici korumaya alınacağına dair bir kararı bulunmadığı için Irak uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamına alınmamaktadır. 

Geçici koruma kapsamına kimlerin alınacağına nasıl karar veriliyor?

Ülkemize kitlesel olarak göç yaşandığı durumlarda Bakanlar Kurulu kararı ile geçici koruma kapsamına alınıp alınmayacaklarına karar verilmektedir.

Kimler geçici koruma kapsamına alınmışlardır?

Ülkemizde yalnızca Suriyelilere Geçici Koruma statüsü verilmektedir.

Geçici koruma kimlik belgesi nedir ve nasıl alınır?

Geçici Koruma için başvuru yapan Suriyelilere 30 gün süreli geçerliliği olan "Ön Kayıt Belgesi" verilir. Değerlendirme süresi gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Olumlu karar çıkması halinde Geçici Koruma Kartı/Yabancı Tanıtım Belgesi verilir. Bu kimlik belgesi; Söz konusu yabancıya Türkiye’de yasal olarak kalış hakkı sağlamaktadır. Herhangi bir harca ve ücrete tabi değildir. 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir. Türk vatandaşlığına başvuru ya da geçiş hakkı sağlamaz.

Geçici Koruma kayıt işlemleri nasıl ve nerede yürütülür? Yapılır?

Geçici Koruma kayıtları illerde belirlenen kayıt merkezlerinde yürütülmektedir. Geçici Koruma için başvuru yapan Suriyelilere 30 gün süreli geçerliliği olan "Ön Kayıt Belgesi" verilir. Değerlendirme süresi gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Olumlu karar çıkması halinde Geçici Koruma Kartı/Yabancı Tanıtım Belgesi verilir.

Uluslarası Koruma

Geçici koruma kapsamına alınan Suriyelilerin bireysel uluslararası koruma başvuruları alınmakta mıdır?

Ülkelerinde yaşanan karışıklıklardan ötürü ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu yabancılar 6458 Sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri gereği bireysel olarak uluslararası korumaya başvuramamaktadır.

Uluslararası koruma başvurusunun nihai olarak reddedilmesi halinde ülkede başka kalış hakkı var mı?

Başvurunun nihai olarak reddedilmesi halinde, ülkede kalış hakkı yabancılarla ilgili genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. Yabancının ülkede başkaca kalış hakkı elde etmesi halinde ülkede kalışı devam edebilir. 

Avukat veya yasal temsilci aracılığıyla uluslararası koruma başvurusu yapılabilir mi?

Uluslararası koruma başvuruları, şahsın yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz. Uluslararası koruma başvuruları şahıs tarafından bizzat gerçekleştirilmelidir. Uluslararası koruma başvuruları sınır kapısı ya da ülke içinde kolluk birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmak istendiğinde bu birimler konuyu derhal il müdürlüğüne bildirir.

Uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi halinde itiraz hakkı var mı?

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancılara yönelik her türlü karara (6458 sayılı Kanunun 54. Maddesi saklı kalmak kaydıyla) karşı idari itiraz ve yargı yolu açık olup, bu hak kullanılmadığı takdirde yabancının verilen süre zarfında ülkemizden çıkış yapması gerekmektedir.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunma süresi nedir?

Ülkemize yasal veya yasa dışı yollardan giriş yapan yabancıların bulundukları il valiliklerine makul olan en kısa süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Uluslararası Koruma statüsü sahibi olarak Türkiye’de istediğim yerde ikamet edebilir miyim?

Uluslararası koruma kapsamında kayıt işlemi gerçekleştirilen kişilerin kendilerine gösterilen ilde ikamet etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak başta sağlık ve akrabalık ilişkileri sebepleri ile ikamet ili değişiklik işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Uluslararası Koruma kapsamındayım. Üçüncü ülkeye ne zaman yerleştirilebilirim?

Üçüncü ülkeye yerleştirme işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülmektedir. Dosyaların sonuçlandırılması akabinde yabancılara İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

Yurt dışındaki Türkiye Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarına uluslararası koruma başvurusu yapılabilir mi?

Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. Uluslararası koruma başvuruları sınır kapısı ya da ülke içinde kolluk birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmak istendiğinde bu birimler konuyu derhal il müdürlüğüne bildirir.

Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunu nereye yapacağım?

Türkiye'de uluslararası koruma başvuruları bulunduğunuz ildeki il göç idaresi müdürlüklerine yapılacaktır.

Çalışma İzni

Çalışma iznine başvurabilmek için en az kaç ay yıl ikamet izni süresine sahip olmalıyım?

Yasal düzenlemeler çerçevesinde yurtiçinden başvuru yapma hakkı tanınanlar hariç, ülkemizden yapılacak çalışma izni başvurularında geçmişe dönük en az 6 ay süresi bulunan (Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni hariç) ve halen geçerli bir ikamet iznine sahip olunması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat edilebilir.